Sitemenu

zondag 31 mei 2020
content-main-left

Nieuws

De Vlaamse diergezondheidsorganisatie DGZ roept veehouders op om alert te zijn op het opduiken van de ziekte besnoitiose.

Onlangs bleken twee dieren in Wallonië besmet en ook twee uit Spanje en Frankrijk geïmporteerde dieren bleken seropositief. DGZ sluit een verdere verspreiding van de ongeneeslijke ziekte in België niet uit.

Behandeling bestaat niet

De ziekte zorgt voor onvruchtbaarheid bij stieren, vermagering van de dieren en afkeuring van karkassen. Een behandeling bestaat niet en dieren blijven levenslang drager. Het advies is daarom om besmette dieren zo snel mogelijk te identificeren en op te ruimen.

Steekvliegen en muggen dragen de ziekte over, die wordt veroorzaakt door een parasiet met de naam Besnoita besnoiti.

Koorts en zwelling van de kop

Koorts is een van de symptomen bij besnoitiose in combinatie met een zwelling van de kop, die verder zal uitbreiden over het lichaam. Ook zijn er bloeduitstortingen op de uier zichtbaar. In de chronische fase ontstaat een harde, gerimpelde huid. Ook kan de huid op sommige plaatsen loslaten. Sommige dieren hebben ook kleine cysten bij de oogbol en neusslijmvliezen.

Aankoop vormt risico

In Zuid-Europese landen als Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal is de ziekte de laatste jaren met een opmars bezig. Aankoop van dieren uit die landen vormt het grootste risico voor besnoitiose. Sinds eind 2018 worden alle importdieren in België daarom al systematisch onderzocht op de ziekte.

In het komende nummer van VeeteeltVlees (juni-nummer) leest u meer over besnoitiose, maar ook over stand van zaken in de bestreiding van andere dierziekten.

 

Besnoitiose wordt overgedragen door steekvliegen en muggen
Besnoitiose wordt overgedragen door steekvliegen en muggen
right