Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Begin juni 2020 was er een massieve uitbraak van botulisme op een Vlaams melkveebedrijf. Dat meldt Veescoop van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

Tientallen dieren stierven acuut tot subacuut en het bedrijf mocht geen melk meer leveren. DGZ nam verschillende monsters en voerde lijkschouwingen uit om tot een bevestigende diagnose te komen.

Rundvee is gevoelig voor het type C en D

Botulisme is een aangifteplichtige ziekte die veroorzaakt wordt door het botulinetoxine, een giftige stof afkomstig van de bacterie Clostridium botulinum. Deze bacterie kan verschillende types botulinetoxines produceren. Rundvee is voornamelijk gevoelig voor het type C en D.

De toxines kunnen vaak gelinkt worden aan contaminatie via kadavers (van bijvoorbeeld wilde vogels of ander wild) die in voerkuilen of drinkwaterreservoirs terechtkomen. Kadavers vormen namelijk een ideaal milieu voor de toxines. Zelfs tot bijna drie weken na de verwijdering van de besmettingsbron, kunnen dieren nog altijd ziek worden.

Extra alertheid geboden tijdens warme zomerdagen

Er bestaat geen effectieve behandeling voor botulisme. Alle aandacht moet uitgaan naar een gestructureerde, preventieve aanpak. Extra alertheid is geboden tijdens warme zomerdagen, want dan kan botulisme grote sterfte onder watervogels veroorzaken.

Runderen die vergiftigd zijn, vertonen een progressieve verlamming die begint aan de achterhand. Deze leidt, samen met een algemene verzwakking en dehydratatie, tot de dood van het dier.

De botulismetoxines kunnen vaak gelinkt worden aan contaminatie via kadavers die in voerkuilen of drinkwaterreservoirs terechtkomen.
De botulismetoxines kunnen vaak gelinkt worden aan contaminatie via kadavers die in voerkuilen of drinkwaterreservoirs terechtkomen.
right