Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Dierenarts Hans Verweij van Groepspraktijk Dierenartsen Barneveld- Kootwijkerbroek-Harskamp kreeg in zijn praktijk te maken met een bijzonder geval: drie generaties bvd-dragers op één bedrijf.

Zijn casus begon in december 2019 met een telefoontje van een hobbyvleesveehouder. Een van de blonde d’Aquitaine dieren had sinds een paar weken diarree, vrat minder en ging in conditie achteruit. Op de boerderij waren in totaal vier runderen aanwezig: drie blonde d’Aquitaines – grootmoeder, moeder en dochter - en een rund van het Normandische ras.

Bloedonderzoek wijst op bvd

Na een negatief onderzoek op paratuberculose en het gegeven dat ondertussen ook de jongste blonde te maken kreeg met diarreeverschijnselen, werd gedacht aan bvd.
Uit bloedonderzoek bleken de drie blondes het bvd-virus bij zich te dragen. Bij de Normandiër waren antistoffen tegen bvd aanwezig.

Dragers vroeg opsporen

Omdat de conditie van de grootmoeder ernstig verslechterd was, is het rund om welzijnsredenen geëuthanaseerd. De veehouder heeft de andere twee blondes afgevoerd naar de slacht. Omdat het Normandische rund wel een bvd-infectie heeft doorgemaakt maar niet drachtig was op da ogenblikt, was er geen risico op de komst van een nieuwe bvd-drager.
‘Het maakt duidelijk dat het bij de aanpak van bvd cruciaal is om dragers in een vroeg stadium op te sporen’, aldus Verweij. ‘Dragers moet je zo snel mogelijk afvoeren voor de slacht. Dit voorval met drie generaties bvd-dragers onderstreept bovendien ook dat je er niet vanuit mag gaan dat alle bvd-dragers jong sterven.’

BVD Zero Award 2020

De case van dierenarts Verweij werd genomineerd in het kader van de BVD Zero Award 2020. De BVD Zero Award is een initiatief van farmaceutisch bedrijf Boehringer Ingelheim om bvd op de bedrijven terug te dringen.

Drie generaties bvd-dragers op één bedrijf onderstreept noodzaak tot vroegtijdige opsporing
right