Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Naar schatting driekwart van de rundveebedrijven in Nederland heeft recent of minder recent te maken gehad met een besmetting met mycoplasma bovis (M. bovis).

Dit stelt GD op basis van cijfers uit de ‘specifieke monitoring’.

Meer op grotere bedrijven

Het exacte aantal met M. bovis-besmette bedrijven in Nederland is onbekend, maar in een steekproef vond GD op 47 procent van de melkveebedrijven antistoffen in het bloed van jongvee en oudere koeien. Specialisten van GD denken echter dat het werkelijke percentage bedrijven dat recent of minder recent te maken heeft gehad met een besmetting  een stuk hoger is: ongeveer driekwart. Grote bedrijven en bedrijven met een ‘open’ bedrijfsvoering bleken vaker seropositief dan kleinere en gesloten bedrijven. Ook waren oudere koeien vaker seropositief dan kalveren.

Ibr op zoogkoebedrijven constant

GD onderzocht ook de verspreiding van ibr op bedrijven die geen melk leveren. Uit bloedonderzoek bleek dat in 2019 op 8 procent van de bedrijven nog runderen met ibr-antistoffen aanwezig waren. Eenzelfde percentage seropositieve dieren werd gevonden op kleinschalige bedrijven met minder dan twintig dieren. Deze percentages waren niet anders dan bij de meting in 2017.

Wel daling bvd op zoogkoebedrijven

Op 8 procent van de zoogkoebedrijven in Nederland bleek het jongvee antistoffen te hebben tegen bvd. In 2015 was dit nog 16 procent. GD denkt dat deze daling is toe te schrijven aan de bvd-bestrijding in de melkveehouderij en in omringende landen. Overigens daalde op kleinschalige bedrijven het percentage jongvee met antistoffen niet in de laatste twee jaar. Dit bleef steken op 12 procent.

Steekproefsgewijs onderzoek

In de  tweejaarlijkse ‘specifieke monitoring’ verzamelt GD informatie over de landelijke status van een aantal belangrijke infectieziekten. Dit gebeurt op basis van een willekeurige steekproef op bedrijven die niet deelnemen aan een certificeringsprogramma. Het onderzoek is bedoeld om vast te stellen op hoeveel procent van de Nederlandse melkleverende en niet-melkleverende rundveebedrijven bepaalde aandoeningen voorkomen

Bedrijven met een ‘open’ bedrijfsvoering bleken vaker seropositief voor mycoplasma bovis dan kleinere en gesloten bedrijven.
Bedrijven met een ‘open’ bedrijfsvoering bleken vaker seropositief voor mycoplasma bovis dan kleinere en gesloten bedrijven.
right