Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse werkgroep leverbotprognose, waardoor rundvee- en schapenhouders jarenlang zijn voorzien van informatie over de te verwachten ernst van leverbotinfecties, is stopgezet.

Zuivel.nl financierde de werkgroep. Door beperking van het budget van Zuivel.nl is besloten de financiering voor de werkzaamheden van de werkgroep stop te zetten.

De leverbot, Fasciola hepatica, is een parasiet die niet alleen voor kan komen bij  rundvee, schapen, geiten en paarden, maar bijvoorbeeld ook bij reeën, hazen, konijnen en soms bij de mens. Dieren met weidegang kunnen een infectie alleen oplopen op percelen grasland waar ook Galba truncataula, de tussengastheer van de leverbot, voorkomt. Leverbot wint steeds meer terrein in Nederland, ook in gebieden waar deze parasiet eerst niet voorkwam.

Hoe werkte het ?

De werkgroep leverbotprognose verzamelde elk jaar informatie om een goede voorspelling te kunnen doen van de landelijke en regionale leverbotsituatie. Deze informatie werd onder andere verkregen door bloedonderzoek van runderen en/of schapen op bedrijven in regio’s waar in voorgaande jaren leverbot was geconstateerd.

Daarnaast zochten gespecialiseerde GD-medewerkers leverbotslakken op percelen van prognosebedrijven, die zij beoordeelden op aanwezigheid van leverbot. De resultaten hiervan werden gekoppeld met bodemvochtgegevens en overige informatie, zoals sectiebevindingen en contacten via GD-Veekijker.

Preventieve maatregelen en diagnostiek

Met de leverbotprognose werd beoogd om preventieve maatregelen en diagnostiek gericht in te zetten met als achterliggend doel het gebruik van leverbotmiddelen tot een minimum te beperken en zo de kans op residuen in producten en vorming van resistentie van de leverbot tegen de middelen te beperken.

Dieren met weidegang kunnen een infectie oplopen op percelen grasland waar de slak Galba truncataula, de tussengastheer van de leverbot, voorkomt.
Dieren met weidegang kunnen een infectie oplopen op percelen grasland waar de slak Galba truncataula, de tussengastheer van de leverbot, voorkomt.
right