Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

IJzer geeft water een slechte smaak waardoor koeien minder water drinken met als gevolg een wat lagere productie en negatieve effecten op de diergezondheid.

Dat meldt de GD. IJzer verdrukt de opname van spoorelementen in de darm zoals selenium, koper, zink en mangaan. Te hoge ijzeropname kan leiden tot ijzerstapeling in de lever. Dit heeft een negatief effect op leverfunctie en de weerstand. GD adviseert het ijzergehalte in drinkwater zo laag mogelijk te houden, maximum 0,2 milligram per liter.

Drinkbakken en waterkwaliteit controleren

IJzeren drinkbakken worden niet vaak meer gebruikt, maar ze zijn er nog wel en kunnen roesten. Ook gegalvaniseerde waterbakken kunnen op den duur gaan roesten. Het risico is dat koeien (of jongvee) op die manier ongemerkt veel ijzer binnenkrijgen. In de zomer nog sneller als in de winter en/of als het water een lagere pH heeft.

Ruw (onbehandeld) bronwater bevat vaak ook teveel ijzer en wordt nog steeds onbehandeld verstrekt aan koeien of jongvee. Slootwater bevat evneens regelmatig teveel ijzer. ‘Het is nog niet helemaal duidelijk in welke mate dit ijzer een negatief effect heeft op diergezondheid maar wenselijk is het zeker niet,’aldus de GD.

Water mag maximum 0,2 milligram ijzer per liter bevatten
Water mag maximum 0,2 milligram ijzer per liter bevatten
right