Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Tijdens het weideseizoen komen runderen in contact met allerlei - zowel uitwendige als inwendige - parasieten. Het opstallen is hét moment bij uitstek om uw dieren hierop te controleren. 

Jaarlijks wisselende weersomstandigheden tijdens de zomer zorgen ervoor dat parasitaire besmettingen enorm kunnen variëren van jaar tot jaar. Daarom is een jaarlijkse evaluatie van deze besmettingen bij de dieren ten zeerste aangewezen. Het opstalmoment is een ideale gelegenheid: Als veehouders weet je in één klap:

  • of een opstalbehandeling nodig is,
  • of de dat jaar uitgevoerde controle op parasieten voldoende was,
  • hoe volgend jaar een parasitaire bestrijding op het bedrijf aan te pakken. Overleg dit met de bedrijfsdierenarts aangezien deze bestrijding altijd bedrijfsspecifiek is.

Maagdarmwormen en leverbot

Bij runderen zijn de maagdarmworm en leverbot twee van de belangrijkste inwendige parasieten. 

Via mest- en bloedonderzoek op maagdarmwormen en leverbot bij volwassen runderen met weidecontact, kan een parasitair profiel worden opgemaakt door de bedrijfsdierenarts en een actieprogramma worden ingesteld.

De resultaten van de tests geven ook aan welke maatregelen best kunnen getroffen worden voor het komende weideseizoen.

Pepsinogeen bepaling bij jongvee

Om het parasitair profiel compleet te maken, kan bij het opstallen ook het jongvee dat een eerste weideseizoen achter de rug heeft gemonitord worden via de bepaling van het pepsinogeengehalte in serum.

Naast hoger vernoemde parasieten bestaan er nog heel wat andere die tot productieverliezen kunnen leiden. Maak de controle op parasieten een vast onderdeel van het bedrijfsmanagement

Jongvee screenen op inwendige parasieten kan via de bepaling van het pepsinogeengehalte in bloedserum.
Jongvee screenen op inwendige parasieten kan via de bepaling van het pepsinogeengehalte in bloedserum.
right