Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

De voorbije weken zagen de DGZ autopsiedierenartsen een aantal eerste gevallen dit jaar van ziektes die aanleiding geven tot enige alertheid. Het gaat bij rundvee met name over longworminfecties.

Voor autopsie werd er een volwassen rund opgehaald waarbij een vermoeden was van een longontsteking. Dit was al het tweede dier dat hier plots op de weide aan gestorven was.

Alert zijn op hoesten

Tijdens de lijkschouwing zagen de specialisten van DGZ een shockbeeld met schuimend vocht, bloedklonters en een grote hoeveelheid longwormen tot diep in de luchtwegen.

Aangezien de meeste uitbraken van longworminfecties zich voordoen in het najaar, raadt DGZ rundveehouders en hun dierenartsen aan om de komende tijd alert te zijn voor runderen op de weide die hoesten.

De meeste uitbraken van longworminfecties doen zich voor in het najaar
De meeste uitbraken van longworminfecties doen zich voor in het najaar
right