Sitemenu

maandag 25 januari 2021
content-main-left

Nieuws

De voorwaarden voor het gebruik van de zogenaamde kritische antibiotica in de diergeneeskunde zijn sinds 9 december 2020 weer van kracht. 

Met kritische antibiotica worden de cefalosporines van de 3de en 4de generatie en de fluoroquinolones bedoeld. 

Wanneer een dierenarts gebruik wil maken van één van deze kritische antibiotica moet hij vanaf nu opnieuw eerst een monstername uitvoeren. Het doel van deze monstername is om de ziekteverwekker te isoleren en de gevoeligheid van deze kiem tegenover antibiotica na te gaan.

Bemoedigende resultaten

Sectoren en overheden, dierenartsen en veehouders leveren sedert 2011 samen inspanningen om de doelstellingen van het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA) op het vlak van verantwoord antibioticagebruik te realiseren.

Het plan ‘Visie 2020’ van AMCRA werd opgesteld in 2014 en voorziet drie reductiedoelstellingen voor antibioticumgebruik in de diergeneeskunde. Deze doelstellingen werden ook opgenomen in het ‘Antibioticaconvenant’ dat in 2016 werd gesloten tussen de federale publieke overheden en de verschillende partners betrokken bij het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde.

In België werd sinds 2011 tot op vandaag een reductie in gebruik vastgesteld van:

  • 40,3 % voor alle antibiotica
  • 77,3 % voor de kritisch belangrijke antibiotica
  • 71,1 % voor de met antibiotica gemedicineerde voeders

In zijn geheel bekeken, zijn dit bemoedigende resultaten.

Visie 2024

Met het einde van 2020 in zicht werd door AMCRA een tweede plan gepubliceerd: ‘Visie 2024’. Dat plan voorziet nieuwe reductiedoelstellingen te bereiken tegen eind 2024.

Samengevat moet het totaal antibioticumgebruik bij dieren in België evolueren naar het mediaangebruik in Europa tegen 2024, zijnde ongeveer 50 mg/kg biomassa en dit tegen eind 2024. Dit betekent dat er ten opzichte van 2011, 65% minder antibiotica moet gebruikt worden in de diergeneeskunde.

In 2024 moet er ten opzichte van 2011, 65% minder antibiotica worden gebruikt in de diergeneeskunde. Anno 2020 is 40,3 % reductie gerealiseerd.
In 2024 moet er ten opzichte van 2011, 65% minder antibiotica worden gebruikt in de diergeneeskunde. Anno 2020 is 40,3 % reductie gerealiseerd.
right