Sitemenu

dinsdag 9 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Het departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Rundvee en het Rundveeloket organiseren gedurende drie donderdagavonden een webinar over hittestress bij vleesvee.

Het aantal hittegolven is de laatste jaren toegenomen, veel vleesveehouders kennen er ondertussen al de gevolgen van. Niet alleen de uitval in de veestapel is soms groter, ook de vruchtbaarheid en/of de groei komt onder druk te staan.

Een aantal maatregelen om hittestress bij runderen te voorkomen zijn dan ook aangewezen. Zo kan er aandacht zijn voor het voedermanagement en de watervoorziening, maar zijn ook maatregelen in de stal en op de weide aangewezen.
In drie webinars winnen de organisatoren een aantal aspecten omtrent hittestress en mogelijke oplossingen aanrijken.

Programma

26/11/2020         Fysiologie van hittestress en impact op vruchtbaarheid – Prof. Jo Leroy (UAntwerpen – Departement Diergeneeskunde)

03/12/2020         Hittestress vermijden in de stal en op de weide – Tom Van den Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)

10/12/2020         Natuurlijke beschutting op de weide ter voorkoming van hittestress – Jolien Bracke (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsOnderzoek)

Inschrijving

Gelieve je in te schrijven via deze link en dit vóór 23 november 2020.
Omwille van de coronamaatregelen zijn fysieke vergaderingen niet mogelijk en wordt een webinar (voordracht via internet) georganiseerd. Voor deelname is een computer of laptop met geluidskaart noodzakelijk. De webinars starten steeds omstreeks 20u00.
Na inschrijving ontvangt u enkele dagen vóór de datum waarop de webinar plaatsvindt een link waarmee u zich kan aanmelden.

                

            

Voor vleesveehouders worden drie webinars georganiseerd omtrent hittestress
Voor vleesveehouders worden drie webinars georganiseerd omtrent hittestress
right