Sitemenu

zaterdag 27 november 2021
content-main-left

Nieuws

Bij steekproefbloedonderzoek door GD werden op 11 procent van de Nederlandse zoogkoe- en vleesveebedrijven antistoffen tegen salmonella aangetoond. 

Salmonellabesmettingen op rundveebedrijven vormen een bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van het rundvee. Salmonellabesmettingen zijn vaak langere tijd ongemerkt op een bedrijf aanwezig en kunnen dan op een onverwacht moment tot een ziekte-uitbraak leiden.

Bovendien zijn de salmonella’s van runderen ook besmettelijk voor de mens.

Hoe salmonella bestrijden?

Een goede manier om in beeld te brengen of op het bedrijf ongemerkt een salmonellabesmetting voorkomt, is een steekproefbloedonderzoek bij de jongste tien runderen die tenminste drie maanden op het bedrijf zijn. Idealiter gebuert dit onderzoek kort na opstallen omdat in de nazomer en het najaar de meeste verspreiding van salmonella wordt gezien.

Als het bloedonderzoek uitwijst dat op een salmonellabesmetting voorkomt, overleg met de dierenarts welke praktische maatregelen te nemen om de verspreiding van de infectie op het bedrijf te beheersen.

Salmonella’s van runderen zijn ook besmettelijk voor de mens.
Salmonella’s van runderen zijn ook besmettelijk voor de mens.
right