Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main-left

Nieuws

Kalveren die worden blootgesteld aan hoge concentraties fijnstof lopen een verhoogd risico op longontsteking.

In stallen met hogere concentraties ultraklein fijnstof hadden kalveren tot dertien keer meer longontsteking dan in stallen met een gezond klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van dierenartsen van UGent dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Dairy Science.

Concentraties relatief laag

De onderzoekers bepaalden de fijnstofconcentratie in kalverstallen op 24 melkvee- en 23 vleesveebedrijven. Ze keken hierbij naar de grotere (PM10), kleine (PM2,5) en ultrakleine fractie (PM10). De concentraties fijnstof bleken in kalverstallen 100 tot 500 keer lager dan varkens- en pluimveestallen.

Afweer geremd

Fijnstof in kalverstallen bleek hoge gehalten aan zogenaamde endotoxinen (de wanden van gramnegatieve bacteriën) te bevatten. Bovendien remt fijnstof de werking van het trilhaar-slijmsysteem in de luchtwegen dat er voor zorgt dat ziektekiemen worden afgevoerd. Ook de werking van witte bloedcellen, die verantwoordelijk zijn voor de afweer, wordt geremd door de aanwezigheid van fijnstof. De onderzoekers vermoeden dat deze factoren er gezamenlijk toe leiden dat kalveren gemakkelijker longontsteking ontwikkelen bij hogere concentraties fijnstof in de stallucht.

In beeld met longechografie

De aanwezigheid van longontsteking bepaalden de onderzoekers met behulp van longechografie. Met deze nieuwe techniek kunnen met behulp van scanapparatuur beschadigingen aan het longweefsel in beeld worden gebracht. In het septembernummer van VeeteeltVlees leest u een uitgebreid achtergrondverhaal over longgezondheid bij kalveren. Hierin wordt ook de techniek van longechografie toegelicht. De nieuwe VeeteeltVlees verschijnt eind deze week.

 

Fijnstof bevat ziektekiemen en heeft een negatieve invloed op het afweersysteem waardoor kalveren gemakkelijker longontsteking krijgen
Fijnstof bevat ziektekiemen en heeft een negatieve invloed op het afweersysteem waardoor kalveren gemakkelijker longontsteking krijgen
right