Sitemenu

maandag 25 januari 2021
content-main-left

Nieuws

In het afgelopen kwartaal zijn er via Veekijker van GD (N) opvallend veel meldingen binnengekomen van kalveren met aangeboren afwijkingen. Meerdere dierenartspraktijken meldden in totaal 25 kalveren.

Per praktijk varieerde het aantal bedrijven dat zich met afwijkende kalveren meldde tussen de 3 en 13. In meer dan de helft van de meldingen betrof het kalveren die een afwijking aan de achterhand hadden zoals geen staart of anus. Verder werden er ook afwijkingen aan de kop gemeld, extra poten, een niet gesloten buikwand of een waterhoofd.

Een kalf positief voor Schmallenberg

De beschreven afwijkingen zijn niet nieuw, maar de frequentie waarmee ze zijn gemeld is wel bovengemiddeld. Een deel van de afwijkingen past bij een infectie met het Schmallenbergvirus. Er zijn twee van de kalveren met afwijkingen ingestuurd voor sectie en daarbij bleek één kalf positief te zijn op het Schmallenbergvirus. Het andere kalf testte negatief. GD gaat de betreffende bedrijven vragen om meer achtergrondinformatie in te sturen om zo te onderzoeken of er een duidelijke toename is van de afwijkingen en wat de achtergrond daarvan kan zijn.

Eerste vaststelling in 2011

Eind 2011 dook het Schmallenbergvirus voor het eerst op in Nederland en België. Het kwam zowel bij runderen, schapen als geiten voor. Het virus was genoemd naar het Duitse stadje Schmallenberg waar het virus in 2011 voor het eerst bij een veestapel werd vastgesteld. Onder andere in 2016 werd op diverse bedrijven ook het virus vastgesteld. Als een drachtig dier een besmetting doormaakt, kan dit leiden tot vroeggeboorte of aangeboren afwijkingen.

Er kwamen het laatste kwartaal meer meldingen van kalveren met afwijkingen binnen bij GD (foto Kolkman)
Er kwamen het laatste kwartaal meer meldingen van kalveren met afwijkingen binnen bij GD (foto Kolkman)
right