Sitemenu

donderdag 15 april 2021
content-main-left

Nieuws

Na 12 jaren bij DGZ Vlaanderen de directierol te hebben vervuld, is ir. Denis Volckaert begin april met pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd door professor Benedikt Sas. 

Benedikt Sas is sinds mei 2008 deels werkzaam als professor aan de faculteit biowetenschappen van UGent. Hij doceert er rond ondernemerschap, intellectuele eigendom en innovatiemanagement. 

Food2Know

Daarnaast is Benedikt Sas general manager van Food2Know, een expertise- en onderzoekscentrum ten dienste van de volledige Vlaamse agrofood-sector.

Food2Know is een zeer succesvol consortium dat meer dan 500 onderzoekers groepeert van 6 faculteiten van de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, van de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek.

Ex-CRV

Ir. Denis Volckaert lag einde de jaren tachtig van vorige eeuw aan de basis van de fusie van de vijf provinciale veeteeltverenigingen tot de Vlaamse Veeteelt Vereniging (VRV). In 2002 fuseerde VRV onder zijn impuls met het Nederlandse CR Delta alwaar hij directielid werd.

In 2009 maakte hij de overstap naar DGZ. De laatste drie jaren was hij naast directeur DGZ tevens directielid bij MCC Vlaanderen en VIVEE.

Benedikt Sas is deels werkzaam als professor aan de faculteit biowetenschappen van UGent
Benedikt Sas is deels werkzaam als professor aan de faculteit biowetenschappen van UGent
right