Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

In tien jaar tijd is het antibioticagebruik in de veehouderijsector in België bijna gehalveerd. Ten opzichte van 2011 lag de inzet in 2021 44,6 procent lager, zo heeft Amcra, het Kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren in België, berekend.

Vanaf augustus verplicht voor rundveehouders

In 2021 daalde de inzet met 8,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Hoe groot de daling toe te schrijven is aan rundveehouders is lastig te zeggen, zo vertelt Jeroen DeWulf, voorzitter van de raad van bestuur van Amcra. ‘In navolging van de andere sectoren moeten rundveehouders vanaf augustus ook verplicht de inzet van antibiotica registreren. We zijn eerst gestart met het monitoren van de andere sectoren omdat zij de grootverbruikers zijn in antibiotica.’

Minder resistentie

Amcra heeft voor de hele veehouderijsector een doelstelling geformuleerd waarbij in 2024 65 procent minder antibiotica moet worden gebruikt ten opzichte van 2011. Daarvan is reeds 44 procent gerealiseerd. ‘We hebben nog drie jaar, er liggen nog uitdagingen’, zo stelt DeWulf. ‘We zien wel dat de reductie van antibiotica werkt: in de afgelopen zeven jaar is er een dalende trend zichtbaar in de antibioticaresistentie voor E-Coli. Het gaat langzaam, maar je ziet zeker effect en dat werkt motiverend om verder te werken aan de doelstellingen.’

Er is een voorzichtige daling zichtbaar in antibioticaresistentie
Er is een voorzichtige daling zichtbaar in antibioticaresistentie
right