Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Wie geen eigen bedrijfsdierenarts aanduidt voor zijn veestapel en er een overeenkomst van epidemiologisch toezicht mee vastlegt, riskeert een blokkering van zijn bedrijf. Echt nieuw is deze regel niet, maar ze wordt opnieuw verduidelijkt in een recent verschenen Koninklijk Besluit dat het epidemiologisch toezicht op een veestapel regelt.

Naast nieuwe regels omtrent registratie en identificatie is ook het epidemiologisch toezicht op een veestapel recent in nieuwe regels gegoten. De regels voor varkens, runderen en pluimvee zijn samengevoegd in een nieuw Koninklijk Besluit. Volgens DGZ Vlaanderen blijven de meeste regels in grote lijnen hetzelfde, toch vestigt ze de aandacht op een aantal belangrijke onderdelen.

Zelf bedrijfsdierenarts vastleggen

Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een bedrijfsdierenarts en het hebben van een overeenkomst van epidemiologisch toezicht per diersoort bij de exploitant of de veehouder. Het aanduiden van een plaatsvervanger wordt facultatief en gebeurt op basis van het onderlinge overleg tussen de bedrijfsdierenarts en de veehouder en in functie van de beschikbaarheid.

80% handelingen zelf uitvoeren

Van de bedrijfsdierenarts wordt verwacht dat hij minstens 80% van de gereglementeerde opdrachten zelf uitvoert. Hij stemt het aantal overeenkomsten af op de haalbaarheid van deze doelstelling. Het maximum aantal overeenkomsten in de sector rundvee en varkens is niet gewijzigd.

Wanneer er voor een diersoort geen overeenkomst van epidemiologisch toezicht wordt afgesloten met een erkende dierenarts of wanneer de uitvoering van de gereglementeerde opdrachten wordt verhinderd, kan het betrokken beslag als administratieve maatregel geblokkeerd worden.

Wie zelf geen bedrijfsdierenarts aanduidt, riskeert een blokkering van zijn bedrijf
Wie zelf geen bedrijfsdierenarts aanduidt, riskeert een blokkering van zijn bedrijf
right