Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Vanaf 2 mei 2022 zal in België een nieuw Koninklijk Besluit Identificatie en Registratie in voege treden. 

Dat meldt DGZ. Voor de rundvee- en vleeskalversector betekent dit in hoofdzaak dat het gekende papieren paspoort voor elk rund verdwijnt. De bedoeling op termijn is om, voor wie dit wenst, volledig digitaal (dus zonder fysiek document) dieren te verhandelen. 

Twee nieuwe documenten bij handel

Vanaf het nieuw KB zullen de huidige paspoorten niet langer verdeeld worden. In plaats hiervan wordt er overgeschakeld naar twee nieuwe documenten die enkel nog een functie hebben in de handel. Enerzijds is er het verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel. Anderzijds is er het identificatiedocument voor export dat maximaal 10 dagen voor de geplande export mag aangevraagd worden. In een overgangsfase mag je voorlopig ook nog het huidige paspoort verder gebruiken als verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel.

Op het bedrijf zelf hebben de huidige paspoorten en de nieuwe documenten geen waarde meer. Dit betekent concreet dat de veehouder niet langer van elk aanwezig rund op het bedrijf een document moet bijhouden. Ook van een gestorven rund hoeft de veehouder niet langer het document aan DGZ te bezorgen.

Zelf documenten printen voor handel

Met de start van het KB zal de veehouder dus zelf de documenten die hij nodig heeft om een rund te verhandelen kunnen printen van zodra een dier verhandelbaar is.

Ook de markten, verzamelcentra,… kunnen de documenten van aangekomen runderen op hun inrichting printen na aanvraag via Veeportaal. Kort erna ontvangt de organisatie een e-mail met een link waarmee de documenten in pdf-vorm kunt gedownload worden en geprint worden. 

Vrije keuze

Indien een veehouder wenst over te schakelen naar de digitale werkwijze en DGZ dus niet langer de documenten hoeft te printen en te versturen, kan dit nu reeds aan DGZ gemeld worden via een email naar de helpdesk@dgz.be .

De keuze kan op elk moment teruggedraaid worden. 

DGZ geeft meer info

Om iedereen verder wegwijs te maken in dit nieuw KB en de praktische toepassing ervan, organiseert DGZ enkele webinars op volgende data:

  • Nieuw KB I&R rund voor rundveehouders: maandag 4 april 2022 om 20u
  • Nieuw KB I&R rund voor vleeskalverhouders: woensdag 6 april 2022 om 20u
  • Nieuw KB I&R rund voor handelaars en vervoerders: woensdag 20 april 2022 om 20u

Inschrijven voor deze webinars: klik hier 

België maakt werk van transitie van een papieren naar een digitaal runderpaspoort
België maakt werk van transitie van een papieren naar een digitaal runderpaspoort
right