Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

De Belgische FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu laat weten dat vanaf 1 mei 2022 de financiële tussenkomst voor analyses die uitgevoerd worden in het kader van het bestrijdingsprogramma van boviene virale diarree (bvd) niet langer 2 euro maar 1 euro bedraagt. 

Het nationaal bestrijdingsprogramma Stop BVD heeft als doel het bvd-virus uit te roeien en zo de economische schade die de ziekte teweegbrengt een halt toe te roepen.

Sinds 2015 is het programma erop gericht om de IPI’s op te sporen. IPI's zijn immunotolerant, persistent geïnfecteerde dieren die vaak verdoken aanwezig zijn in de populatie. Door hen wordt de ziekte in stand gehouden en verder verspreid. 

0,02% IPI's

In juli 2020 was 99,2% van de Vlaamse rundveebedrijven vrij van het virus.

Het percentage geboren IPI-kalveren of bvd-dragers is sinds 2015 teruggevallen van 0,55% (5 op de 1000 geboren kalveren IPI of bvd-drager) naar 0,02% (2 op de 10.000 geboren kalveren IPI of bvd-drager) in 2020.

Financiële ondersteuning

Het Belgisch bvd-programma loopt met de financiële ondersteuning van het Sanitair Fonds. Deze tegemoetkoming verloopt vanaf 1 mei als volgt: 

  • Betaling portkosten verzending oorweefselstalen;
  • Tussenkomst van 1 euro per virologisch onderzoek op een nieuwgeboren kalf op bvd-vrije bedrijven met virologische bewaking;
  • Tussenkomst van 1 euro per virologisch onderzoek op een nieuwgeboren kalf op bedrijven die vrij waren, maar hun bvd-vrij statuut verloren zijn;
  • Vergoeding voor een IPI-kalf geboren op een beslag dat zijn vrij statuut verloor.

Daarnaast financiert het Federaal voedselagenstchap FAVV het bvd virologisch onderzoek binnen het abortusprotocol.

In juli 2020 was 99,2% van de Vlaamse rundveebedrijven vrij van het bvd-virus.
In juli 2020 was 99,2% van de Vlaamse rundveebedrijven vrij van het bvd-virus.
right