Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Om wandelaars te attenderen op de risico’s van hondenpoep voor de gezondheid van koeien, heeft de Nederlandse diergezondheidsdienst Royal GD speciale waarschuwingsbordjes.

De geëmailleerde, metalen bordjes kunnen veehouders plaatsen bij de ingang van een perceel of op een plek waar een wandel- of fietspad aan de percelen grenst. De bordjes zijn te bestellen via de GD Webshop. 

Neospora en hondenpoep

Neospora komt in Nedreland op 76 procent van de vleesveebedrijven voor bij ongeveer 13 procent van de dieren. De parasiet veroorzaakt nauwelijks ziekteverschijnselen, maar is één van de meest gevonden infectieuze oorzaken van verwerpen. Naast verwerpen kan neospora onregelmatige opbrekers en steenvruchten veroorzaken.

De besmetting met neospora verloopt meestal van koe op kalf: 80 procent van de nakomelingen van met neospora besmette koeien is ook besmet.

Koeien kunnen ook worden besmet door honden die de parasiet bij zich dragen. Nadat de hond besmet voer heeft gegeten scheidt deze de voor koeien besmettelijke eitjes via de ontlasting uit.

Diagnose bij vleesvee

Neospora is te onderzoeken via de verworpen vruchten. Wanneer een verworpen vrucht niet meer te vinden is, kan neospora ook eenvoudig via het bloed van de verwerper onderzocht worden. Dit bloedonderzoek is gemakkelijk te combineren met het verplichte brucellaonderzoek van verwerpers. Deze werkwijze bespaart de kosten van een visite en bloedafname want deze worden door de Nederlandse overheid betaald.

Wilt u een indruk krijgen van de besmettingsgraad van uw koppel? Laat dan 20 willekeurige dieren in bloed onderzoeken op neospora.

Met het Neospora-waarschuwingsbordje kunnen rundveehouders wandelaars met honden attenderen op de risico’s van hondenpoep voor de gezondheid van de koeien (foto GD)
Met het Neospora-waarschuwingsbordje kunnen rundveehouders wandelaars met honden attenderen op de risico’s van hondenpoep voor de gezondheid van de koeien (foto GD)
right