Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main-left

Nieuws

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) start een onderzoek naar de aanpak van de maiswortelboorder via geïntegreerde beheersing.

Hiervoor gaat het ILVO het biologisch gedrag van de beruchte maiskever in kaart brengen. De onlangs opgerichte werkgroep 'Task force Diabrotica Vlaanderen', waarin een grote groep organisaties vertegenwoordigd zijn, bekijkt in het onderzoek de verschillende mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak van de maiswortelboorder.

Niet langer verplicht bestrijdingsplan

Reden voor het onderzoek is het feit dat na tien jaar van wegblijven, de maiswortelboorder in het seizoen van 2014 ineens weer opdook in de omgeving van Zaventem. Intussen had de Europese Commissie het quarantainestatuut van de kever evenals de Europese noodmaatregelen al opgeheven, waardoor EU-lidstaten niet meer verplicht zijn om jaarlijks een uitroeiings- en beheersingsplan uit te werken. Er wordt wel aanbevolen om een 'Integrated Pest Management'-strategie te ontwikkelen voor de beheersing van de kever, waarvoor in België de werkgroep 'Task force Diabrotica Vlaanderen' is opgericht.

De meeste bestaande gegevens over de biologie van de maiswortelkever komen uit Centraal-Europa. Uit het onderzoek moet gaan blijken of de levenscyclus van de kever onder Vlaamse omstandigheden vergelijkbaar is.

Schade door maiswortelboorder

De maiswortelboorder is een kever van Amerikaanse oorsprong die in de jaren negentig, hoogstwaarschijnlijk via internationaal luchtverkeer, in Europa terecht is gekomen. Het zijn de larven van deze kever die de grootste schade aanrichten. Zij voeden zich met de wortels van de maisplanten waardoor de opname van water en voedingsstoffen verstoord wordt. Zeker in een monocultuur van mais kunnen de opbrengstverliezen op termijn oplopen tot 6,5 à 13 procent. In uitzonderlijke gevallen kan tot 90 procent van de maïsplanten op een perceel vernietigd worden.

Het ILVO gaat het biologisch gedrag van de maiswortelboorder in kaart brengen
Het ILVO gaat het biologisch gedrag van de maiswortelboorder in kaart brengen
right