Sitemenu

dinsdag 11 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Als vanwege de aanhoudende droogte het grasland zich niet meer heeft hersteld, waardoor het noodgedwongen moet worden vernieuwd, dan mag dit uiterlijk tot 1 oktober. Dat meldt Boerenbond.

Vernieuwen van grasland in het najaar gebeurt bij voorkeur in september, zowel vanuit landbouwkundig als vanuit milieukundig oogpunt.

De droogte van dit voorjaar heeft mogelijk ook gevolgen gehad voor het gras. Eén van de voorwaarden op derogatiebedrijven is het verbod op het scheuren van grasland na 31 mei. Dit geldt op alle graslandpercelen van het derogatiebedrijf. Door de aanhoudende droogte dit voorjaar kon deze voorwaarde een probleem worden op veel bedrijven. Daarom heeft de Mestbank de situatie erkend als overmacht.

Bewijsstukken droogte nodig

In het kader van de verzamelaanvraag hoeft de veehouder geen melding vooraf te doen van de gevolgen van de teeltschade op zijn percelen. Hij moet wel beschikken over de nodige bewijsstukken als de teelt afwijkt van de aangegeven teelt. Dit is bij voorkeur een verslag van de schattingscommissie, maar ook verslagen van gemeentelijke ambtenaren of duidelijke foto’s kunnen als bewijs dienen. 

Grasland scheuren onder strikte voorwaarden langer toegestaan
Grasland scheuren onder strikte voorwaarden langer toegestaan
right