Sitemenu

dinsdag 11 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Het zaaien van mais in ruitverband op 37,5 centimeter leverde in 2016 en 2017 geen duidelijk hogere opbrengst dan traditioneel zaaien op 75 centimeter. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research op proefbedrijven in Vredepeel en Marwijksoord.

Bij de ruitzaaimethode wordt mais in ruitverband gezaaid op een rijafstand van 37,5 centimeter. Hierdoor is de afstand tussen de maisplanten in alle richtingen nagenoeg gelijk. Theoretisch zou de benutting van mineralen uit mest hierdoor hoger kunnen liggen dan bij traditioneel zaaien op een rijafstand van 75 centimeter.

Vredepeel geen verschil

De teeltmethoden werden in 2016 en 2017 op het proefbedrijf in Vredepeel vergeleken bij twee rastypen (steile en brede bladstand), twee plantdichtheden (80.000 en 110.000 planten per hectare) en twee niveaus van stikstofbemesting (155 en 100 kilo werkzame stikstof per hectare). In 2016 en 2017 hadden de beide zaaimethoden in alle varianten een gelijke opbrengst van ruim 21 ton droge stof per hectare. Ook de stikstofopname was nagenoeg gelijk met gemiddeld 220 kilo per hectare.

Marwijksoord kleine meeropbrengst

In 2016 werd op proefbedrijf Kooijenburg in Marwijksoord ook al onderzoek gedaan naar het effect van ruitzaaien. Hier werd de proef uitgevoerd met acht verschillende rastypen. Hier werd met uitzaaien gemiddeld een ton meeropbrengst gerealiseerd vergeleken met traditioneel zaaien.

Om de effecten van ruitzaai verder te onderzoeken wordt de proef in Vredepeel in 2018 herhaald.

Bij ruitzaaimethode wordt mais in ruitverband gezaaid bij een rijafstand van 37,5 centimeter
Bij ruitzaaimethode wordt mais in ruitverband gezaaid bij een rijafstand van 37,5 centimeter
right