Sitemenu

dinsdag 11 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Het verbod op het toedienen van drijfmest in stroken tussen het gras op klei- en veengrond gaat definitief in op 1 januari 2019. Dat laat Nederlands minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het zogenoemde sleepvoetverbod zou aanvankelijk al op 1 januari 2018 ingaan, maar werd uitgesteld omdat er nog geen alternatieven waren. Inmiddels zijn er meerdere alternatieven ontwikkeld die eenzelfde reductie van de ammoniakemissie geven als het in de grond brengen van drijfmest.

Borging punt van zorg

De controleerbaarheid van deze alternatieven is echter nog onvoldoende geborgd. Het is volgens de minister noodzakelijk dat in de komende maanden duidelijk wordt welke borgingstechnieken de sector gaat introduceren. Invoering van het sleepvoetverbod zal ook plaatsvinden als de borgingstechnieken niet tijdig gereed zijn. In dat geval zullen alleen de wel controleerbare alternatieven worden toegestaan.

Sleepvoet blijft toegestaan bij slangensysteem

Binnen het sleepvoetverbod moeten bemestingssystemen voor het aanwenden van drijfmest ook tot de grond gesloten zijn, om zo emissie te beperken. Het aanwenden van drijfmest door middel van een sleepvoetbemester is nog wel toegestaan bij het slangenaanvoersysteem, mits de mest wordt verdund met water. Het sleepvoetverbod vloeit voort uit de Programma Aanpak Stikstof (PAS) en wordt onderdeel van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Vanaf 1 januari 2019 moet drijfmest in de grond worden gebracht
Vanaf 1 januari 2019 moet drijfmest in de grond worden gebracht
right