Sitemenu

vrijdag 3 juli 2020
content-main-left

Nieuws

De snijmaiskuilen van 2019 die tot nu toe zijn onderzocht, bevatten met 345 gram een matige hoeveelheid zetmeel. Tussen de regio’s bestaan wel grote verschillen als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen.

Dat blijkt uit de eerste inventarisatie van monsters van snijmaiskuilen door Eurofins. Het gemiddelde zetmeelgehalte ligt met 345 gram per kilo droge stof wel iets boven het niveau van vorig jaar. Toch blinken de kuilen dit jaar zeker niet uit in zetmeel, aangezien het gemiddelde in een normaal groeiseizoen zo rond de 370 tot 380 gram zetmeel ligt.

De bestendigheid van het zetmeel is gemiddeld 29 procent en de verwachting is dat dit percentage nog wat oploopt als er ook meer afgerijpte mais wordt onderzocht.

Goed geconserveerd

De gemiddelde voederwaarde van de snijmaiskuilen komt uit op 989 vem, variërend van 765 tot 1085. 

Het gemiddelde melkzuurgehalte ligt met 59 gram per kilo boven het vijfjarig gemiddelde van 52 gram. Het suikergehalte is daarentegen wat lager. De combinatie van deze twee cijfers geeft volgens Eurofins aan dat de conservering van de maiskuilen goed geslaagd is.

Door de droogte bevatten snijmaiskuilen opnieuw minder zetmeel dan in een normaal groeiseizoen
Door de droogte bevatten snijmaiskuilen opnieuw minder zetmeel dan in een normaal groeiseizoen
right