Sitemenu

maandag 6 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Gras afkomstig van Vlaamse natuurbeheergraslanden bevat in de eerste snede tussen de 600 en 700 vem en heeft lagere waarden aan mineralen en sporenelementen dan verwacht.

Dat blijkt uit cijfers van het Vlaamse project AgroMeatsNature, waarbij de economische waarde van kruidenrijke graslanden is onderzocht.

Opbrengst varieert van 2 tot 7 ton

‘De variatie in de kwaliteit en opbrengst van percelen met uitgestelde maaidata is groot’, zo constateerde Karen Goossens, als onderzoeker van ILVO betrokken bij het door de Vlaamse overheid en de EU gesteunde project.

‘We zagen percelen met 2 ton droge stof, maar ook waar meer dan 7 ton droge stof per snede werd geoogst.’ 

Lagere waarden mineralen en sporenelementen

Opvallend zijn de lage waarden aan mineralen als calcium, magnesium, kobalt, koper en zink.

‘In onderzoeken uit Nederland werden hogere waarden geconstateerd en dat zou een positief effect hebben op de diergezondheid. Maar ik denk dat de concentratie mineralen vooral afhangt van de aanwezige planten. Onze percelen zijn niet ingezaaid met kruidenrijke mengsels, maar zijn van oude graslanden die nu ingezet worden voor natuur. Wij vonden juist lagere waarden dan bij gangbare graslanden.’

Beperk natuurgras tot tien procent in melkveerantsoenen

Volgens Goosens wordt de economische waarde van een hectare natuurgras geschat op 800 tot 1200 euro per hectare, daar waar de opbrengstwaarde van conventioneel grasland 2.492 euro per hectare bedraagt.

Vanwege de variatie in kwaliteit adviseert Goossens om het gebruik van natuurgras voor productief melkvee te beperken tot 10 procent van het rantsoen. ‘Voor droogstaande koeien, jongvee en zoogkoeien is een groter aandeel in het rantsoen wel mogelijk en kan het met een beperkte extra krachtvoergift de onderhoudsbehoefte dekken.’

Grote verschillen in opbrengst en kwaliteit in gras afkomstig van natuurbeheergrasland
Grote verschillen in opbrengst en kwaliteit in gras afkomstig van natuurbeheergrasland
right