Sitemenu

donderdag 19 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Nog even en dan is het tijdperk waarin Mesurol gebruikt mag worden als zaadontsmettingsmiddel in Nederland, voorbij.

Het chemische middel Mesurol (active stof methiocarb) wordt veel gebruikt om maiszaad te ontsmetten. Mesurol heeft een toelating in gebruik tot oktober 2021. De werkzame stof methiocarb zit momenteel in het Europese herregistratieproces. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) in Nederland heeft onlangs besloten dat dit middel na 3 april 2020 niet meer geleverd mag worden.

Middel tegen vogelvraat

Mesurol is van het Duitse chemiebedrijf Bayer en wordt door zaaizaadbedrijven of bedrijven die het zaaizaad zelf ontsmetten, veel gebruikt als middel tegen vogelvraat. Maar gezien het negatieve effect op het waterleven, bijen en andere insecten heeft het CTGB besloten het middel te verbieden.
Bedrijven die met Mesurol ontsmet maiszaad nog op voorraad hebben, mogen het nog leveren tot uiterlijk 3 april 2020. Zaaien mag daarna nog wel. Daarom passen een aantal bedrijven al ‘op = op-acties’ toe met maiszaad ontsmet met Mesurol, zodat ze niet blijven zitten met een voorraad die niet meer gebruikt mag worden.

Opbrengstderving 10 procent

Mesurol wordt op ruim twee derde van het Nederlandse maisareaal toegepast. Wegval van Mesurol leidt tot wegval van planten. Opbrengstdervingen van 10 procent zijn geen uitzondering. Incidenteel kan de schade een veelvoud hiervan zijn. Het gebruik van onbehandeld zaad kan leiden tot overzaaien. 

Alternatieven

Volgens Jos Groot Koerkamp van Limagrain zullen chemische ontsmettingsmiddelen voor zaaizaad langzaam het veld ruimen. Het middel Force 20CS van Syngenta mag nog wel gebruikt worden. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die hun zaaizaad buiten Nederland laten ontsmetten met Koriet (werkzame stof Ziram) van het Oostenrijkse bedrijf Kwizda.

Mesurol wordt ingezet om vogelvraat te voorkomen
Mesurol wordt ingezet om vogelvraat te voorkomen
right