Sitemenu

donderdag 9 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Ongeveer een op de vijf voorjaarskuilen heeft dit jaar een lage S-index, wat duidt op een zwaveltekort. Dit blijkt uit analyses van Eurofins van de eerste duizend kuilen van 2019.

Het tekort aan zwavel wordt volgens Eurofins veroorzaakt door het koude en droge voorjaar. Hierdoor kwam de mineralisatie in de bodem slecht op gang, waardoor er weinig zwavel beschikbaar was. Bovendien werd de zwavel die met bemesting is gegeven, slecht opgenomen.

Effect op eiwitopbrengst

Een tekort aan zwavel heeft effect op de eiwitopbrengst en kwaliteit, omdat planten zwavel nodig hebben voor de vorming van de essentiële aminozuren methionine en cysteïne uit stikstof. De voorjaarskuilen met een lage S-index hadden per kilo droge stof 30 gram ruw eiwit minder dan de kuilen met een voldoende tot hoge S-index. Daarnaast zorgt een tekort aan zwavel voor een mindere eiwitkwaliteit. Dat wil zeggen dat het eiwit minder bestendig is.

Bemesting belangrijker

Bemesting met zwavel wordt steeds belangrijker, stelt Eurofins vast. De depositie vanuit de lucht neemt af en ook het gehalte in de bodem daalt. Hierdoor zijn steeds hogere giften nodig om de productiviteit van grasland op peil te houden.

Kuilen met een lage S-index bevatten 30 gram minder ruw eiwit per kilo droge stof dan kuilen met een voldoende of hoge S-index
Kuilen met een lage S-index bevatten 30 gram minder ruw eiwit per kilo droge stof dan kuilen met een voldoende of hoge S-index
right