Sitemenu

zondag 31 mei 2020
content-main-left

Nieuws

Als gras gaat bloeien, dalen de voederwaarde en de smakelijkheid. Volgens Tom Niehof, productmanager bij Barenbrug, is er wel te sturen op bloei. ‘De bloei van gras is niet te voorkomen, maar er is wel op te managen.’

De ruwvoerpositie is als gevolg van twee extreem droge jaren weer een hot item op diverse veebedrijven. Daarbij komt dat een beleidsmaatregel zoals in Nederland om meer eiwit van eigen land te halen eveneens een maximale graskwaliteit vragen.

Minder ruwvoeropname door bloei

‘Bijzonder is dat veel veehouders niet weten welk grasras het laatst is ingezaaid en wat de raskenmerken zijn’, geeft internationaal productmanager bij Barenbrug Tom Niehof aan in VeeteeltGRAS. ‘De genetische verschillen tussen grasrassen bedragen zo’n 6 procent. Maar op het gebied van bloei zijn de verschillen groter en zijn maar liefst 15 procent.’

Als gras gaat bloeien daalt de voederwaarde. Niehof: ‘Een gras dat wel of niet in bloei staat, heeft een voederwaardeverschil van 150 vem.’ Ook de smakelijkheid neemt af en de verteerbaarheid wordt lager. Dit alles resulteert in minder ruwvoeropname. 

Bloeimoment op rassenlijst

Grasrassen hebben allemaal hun eigen bloeimoment en dat varieert van de laatste week van mei tot half juni. Het bloeimoment is opgenomen in de rassenlijst, zodat daar in het management rekening mee kan worden gehouden.

Kiezen voor een grasmengsel waarbij alle afzonderlijke rassen toch nagenoeg op hetzelfde moment bloeien, heeft als voordeel dat de veehouder op het juiste moment kan maaien en maximale graskwaliteit kan behalen. Nadeel is dat het de oogst minder flexibel maakt. ‘Te laat maaien betekent dat het gehele gewas in bloei komt en dat er een grote keldering van voederwaarden plaatsvindt.’

Late bloei bij weiden

Mengsels van grassen die op een verschillend moment bloeien, geven dan weer meer oogstflexibiliteit, maar het geoogst product is nooit van topkwaliteit.

Bedrijven die veel weiden, hebben baat bij een zo laat mogelijk bloeimoment, zo rond half juni. Niehof: ‘Dan is er zo lang mogelijk smakelijk weidegras beschikbaar voor de koeien.’

De bloei van gras is niet te voorkomen, maar er is wel op te managen
De bloei van gras is niet te voorkomen, maar er is wel op te managen
right