Sitemenu

woensdag 8 april 2020
content-main-left

Nieuws

Diervoederbedrijf ForFarmers biedt in Nederland een primeur bij de introductie van het nieuwe Topgrass-assortiment.

Voor het eerst zijn daarbij in Nederland grasmengsels voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor veehouders voortaan eenvoudiger om meer rendement uit ruwvoer te halen door te sturen op productie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Tot nog toe werd de keuze voor een graslandmengsel vooral gemaakt op basis van landbouwkundige eigenschappen, zoals standvastigheid en drogestofopbrengst. Bij de samenstelling van de nieuwe Topgrass-mengsels heeft ForFarmers als eerste in Nederland een combinatie gemaakt van deze bekende graseigenschappen en voederwaardekenmerken.

Unieke kengetallen voor energie en eiwit

De rassen zijn geselecteerd op de unieke ForFarmers-kengetallen MELK (meer energie voor koeien in productie) en WDE (werkelijk darmverteerbaar eiwit).

MELK is vooral belangrijk voor bedrijven met een ruwvoeroverschot. Zij zijn vooral gebaat bij gras met een hoge energiewaarde en hoge energiebenutting, resulterend in meer melk.

Een intensief bedrijf heeft daarentegen meer baat bij een zo hoog mogelijke opbrengst van hoogwaardig eiwit (WDE) per hectare, zodat de aankoop van eiwit en daarmee de voerkosten kunnen worden verlaagd. 

Kroonroestresistentie factor voor smaak

Daarnaast heeft ForFarmers een nieuwe smaakindex ontwikkeld, die borg staat voor maximale opname en een hoge voerefficiëntie. Zo scoren alle mengsels in het Topgrass-aanbod minimaal 8,4 op kroonroestresistentie, een belangrijke factor voor smaak.

Keuzegemak: vijf mengsels voor elk doel

Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak: slechts vijf soorten mengsels zijn voldoende om te beantwoorden aan elke bedrijfssituatie en elk doel.

De Topgrass-mengsels zijn gemaakt voor de eisen van nu en van de toekomst, waarbij ook veranderend weer een belangrijke factor is. De toegepaste innovaties en het keuzegemak dienen uiteindelijk één doel: dat de veehouder de volgende stap kan maken naar meer rendement uit ruwvoer van eigen land.

Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak
Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak
right