Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
content-main-left

Nieuws

De zomerkuilen van 2021 bevatten volgens de analyses van Eurofins Agro gemiddeld slechts 141 gram ruw eiwit per kg droge stof. Dat is ruim 20 gram minder dan vorig jaar en veruit het laagste eiwitniveau van de afgelopen vijf jaar.

Ook de mineralengehalten in de zomerkuilen zijn voor de meeste elementen lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Opvallend is dat het kalium- en fosforniveau juist wat hoger uitpakken.

Trage mineralisatie en veel gras

Bob Fabri, productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro, wijt de lage gehalten aan het verloop van het groeiseizoen. ‘Door het koude voorjaar kwam de mineralisatie van de bodem traag op gang, waardoor er relatief weinig stikstof en mineralen beschikbaar kwamen. Vervolgens is er veel gras gegroeid, waardoor deze elementen over veel kilogrammen droge stof moesten worden verdeeld en er een verdunningseffect optrad’, legt hij uit. Ook uitspoeling als gevolg van veel regen kan volgens hem een rol hebben gespeeld bij de geringe beschikbaarheid van voedingsstoffen.

Veel boterzuur door trage conservering

Het boterzuurgehalte is in de zomerkuilen hoog met 1,9 gram per kg ds. Volgens Eurofins komt dit omdat de kuilen met 42,5% droge stof gemiddeld natter zijn dan in voorgaande jaren waardoor de conservering trager zal zijn verlopen. Ook het hogere gehalte aan ruwe celstof (274 gram per kg ds) en het lagere suikergehalte (68 gram per kg ds) hebben een negatief effect gehad op de conservering.

 

De zomerkuilen van 2021 bevatten weinig eiwit en mineralen
De zomerkuilen van 2021 bevatten weinig eiwit en mineralen
right