Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Het verloop van het drogestofpercentage en de drogestofopbrengst van snijmais is met behulp van moderne informatietechnologie zeer nauwkeurig te voorspellen. Zaaizaadleverancier Limagrain testte de technologie afgelopen vier jaar en introduceert deze nu in de praktijk.

Onder de naam Agrility kunnen maistelers vanaf komend groeiseizoen praktische rapportages krijgen over de groei, afrijping en opbrengst van hun maispercelen. Met hulp van satellieten, weerstations, historische en actuele bodemdata en rekenmodellen volgt een nauwkeurige voorspelling voor ds-percentage en ds-opbrengst. ‘In onze tests ligt de afwijking van de voorspelling door Agrility met de bepaling in het laboratorium op slechts 1 tot 2 procent. Dit geldt voor onze eigen maisrassen, omdat we daar meer van weten dan van de rassen van concurrenten’, vertelt Jos Groot Koerkamp van Limagrain.

Vaak onjuiste inschatting ds-percentage

Volgens Groot Koerkamp is het nauwkeurig volgen van de afrijping en dus het ds-percentage van snijmais van groot belang. ‘In de praktijk zien we dat nog veel te vaak mis gaan. Dikwijls schat men het drogestofpercentage op het oog niet goed in, of gooit de planning van de loonwerker roet in het eten. Maar door deze technologie is het verloop van het drogestofpercentage nauwkeurig te volgen en is het goede oogstmoment in te plannen.’

Afwijkingen van een vier tot vijf procent hoger of lager drogestofpercentage dan gewenst, komen volgens Groot Koerkamp nu veelvuldig in de praktijk voor. ‘Dat kost al gauw 1000 euro per hectare.’

Zetmeelgehalte volgt

Om voorspellingen te kunnen doen hoeven veehouders alleen de perceelsgrenzen aan te geven (minimale perceelsgrootte is 3 hectare), de bemesting, het maisras en eventuele beregening. Het bepalen van de drogestofopbrengst en het drogestofpercentage is al praktijkrijp. Op termijn zal daar volgens Groot Koerkamp het zetmeelgehalte op volgen. Ook loopt er inmiddels een proef met het bepalen van plaatsspecifieke zaaidichtheid om zo te komen tot een egalere groei over het perceel.

Tien euro per hectare

Agrility is vanaf 2022 exclusief beschikbaar voor telers van Limagrainrassen en kost tien euro per hectare. Mais is het eerste gewas waarvoor Limagrain de technologie uitrolt. Later zullen bijvoorbeeld ook granen volgen.

 

Een verkeerd hakselmoment kan 1000 euro per hectare kosten
Een verkeerd hakselmoment kan 1000 euro per hectare kosten
right