Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Het klimaat is er niet bij gebaat dat landbouwgrond uit productie genomen wordt om de stikstofcrisis aan te pakken. Dat stelt Arjan Reijneveld, productmanager bodem bij Eurofins Agro.

‘Een gemiddeld landbouwperceel in Nederland bevat 250 ton CO2 per hectare’, aldus Reijneveld. ‘De meeste graslandpercelen op zand- en kleigronden bevatten meer ton CO2 per hectare dan ieder ander landgebruik. Als deze percelen moeten worden aangeboden voor bedrijfsbeëindiging, is het de vraag wat er met deze percelen gaat gebeuren. Mochten deze percelen worden benut voor industrie, woningbouw of worden verschraald voor natuur, dan komt er meer CO2 in de lucht en zal de aarde verder opwarmen.’

CO2 vasthouden

In de bodem zit drie keer meer CO2 in de vorm van koolstof dan in bovengrondse biomassa en twee keer meer dan in de atmosfeer volgens Reijneveld. ‘Het is van groot belang deze hoeveelheid CO2 in bodems vast te houden. Elke ton CO2 die niet wordt vastgehouden in de bodem, zal de aarde verder opwarmen.’

Ook bos aanplanten draagt volgens Reijneveld niet extra bij aan het vastleggen van CO2 dan een landbouwkundig ingezet grasperceel.

Verwevenheid

Reijneveld stelt dan ook dat het spijtig is dat de kabinet zo enorm focust op stikstofreductie. ‘Landbouw, natuur, stikstof, maar ook CO2 en het klimaat zijn onherroepelijk met elkaar verweven. De huidige plannen treffen een hardwerkende sector onevenredig. Er zijn andere oplossingen nodig en haalbaar. Boeren en hun land zijn onmisbaar in Nederland en dat hoeft niet te botsen met waardevolle natuur.’

 
Verschraling van de bodem zorgt voor het vrijkomen van CO2
Verschraling van de bodem zorgt voor het vrijkomen van CO2
right