Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Zware klei toevoegen aan arme zandgrond kan ruim tien procent meer mais opleveren. Dit blijkt uit onderzoek op De Marke waar op proefvelden op leemarme zandgrond een laagje klei werd aangebracht.

Het gaat hierbij om humeuze kleigrond uit landinrichtingsprojecten. Door het verrijken van arme zandgrond met klei hopen de onderzoekers de gevoeligheid voor droogte en het risico op uitspoeling van nitraat te verminderen.

Zware en lichte klei

De onderzoekers vergeleken gedurende drie groeiseizoenen vier behandelingen met een referentie (geen behandeling). De vier varianten waren: een laagje lichte klei van 5 centimeter, een laagje lichte klei van 10 centimeter, een laagje zware klei van 5 centimeter en een laagje zware klei van 10 centimeter. De kleilaag is in één keer opgebracht en ingewerkt.

Zware klei grootste effect

In 2020 en 2021 was de maisopbrengst op de proefvelden met 10 centimeter zware klei respectievelijk 11 en 13 procent hoger dan op het referentieveld zonder kleitoevoeging. Ook voor de andere kleibehandelingen werden hogere opbrengsten gemeten, maar deze verschillen waren niet significant. De onderzoekers zouden de proef graag verlengen om te onderzoeken of met meer metingen de verschillen wel statistisch kunnen worden onderbouwd.

Meer vocht bij zware klei

Op de percelen die verrijkt waren met zware klei werden gedurende het groeiseizoen significant hogere vochtgehalten gemeten dan op het referentieperceel. Op de percelen met lichte klei waren er ook verschillen, maar deze waren niet statistisch significant.

Verspreiden door bodemleven

De onderzoekers stelden vast dat na drie jaar de aangebrachte klei nog niet goed in de bodem is verdeeld. Het toevoegen van afbreekbare organische stof zou volgens hen het bodemleven kunnen stimuleren en daarmee de kleideeltjes beter verspreiden.

Het volledige rapport over het onderzoek op De Marke is te downloaden van de site van Wageningen UR.

Proefvelden op De Marke die verrijkt waren met zware kleigrond hielden significant meer vocht vast
Proefvelden op De Marke die verrijkt waren met zware kleigrond hielden significant meer vocht vast
right