Sitemenu

zaterdag 13 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Veel heeft het niet geregend de afgelopen tijd en dat is goed terug te zien in de versgrascijfers van deze week. Het drogestofgehalte is flink gestegen, maar het eiwitniveau duikt onder de 200 g/kg droge stof.

‘Het gras heeft duidelijk last van verdroging. Het suikergehalte is nog hoog, maar aan het drogestofpercentage is de verdroging duidelijk te zien’, verheldert Johan Absil van Voergroep Zuid de versgrascijfers, die een groei in drogestofgehalte van 3 tot 6 procent laten zien.

‘Her en der zie je dat het percentage uitkomt op 23 à 24 procent. Dat houdt in dat de verteringscoëfficiënt ook wat lager zit, maar betekent wel dat de weidende koeien met mooi weidegras ook een hoge drogestofopname hebben. En dankzij het hoge suikergehalte wordt het gras goed omgezet.’

Beregen als dat kan

Het huidge gras noteert een ruw eiwit van 150 tot 170 g/kg ds . ‘Het gras is toe aan een nieuwe start. Wacht niet met maaien tot het gras doorgroeit, want de groei zit er momenteel niet in. Ook al staat er maar een lichte snede in het land, het advies is nu wel om te maaien’, geeft Absil aan. En wie nog kan beregenen – in het zuiden hebben al verscheidene waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld – moet dat volgens hem vooral doen. ‘Na het maaien is het mooi om te injecteren en toch wat water naar het gras te brengen. Hopelijk is er zo naar een mooie snede toe te werken.’ 

Vocht blijft beperkende factor

De komende week zal qua vocht niet heel anders lopen, vermoedt Absil op basis van de weersvoorspelling. ‘Wel gaan de temperaturen omhoog, dus wie een nieuwe snede heeft zal snel nieuwe grasgroei krijgen. Maar de komende tijd blijft vocht wel de beperkende factor, ook bij het plannen van beweiden. Hoe de hergroei uitpakt, is lastig in te schatten met de weersvoorspellingen’, besluit Absil.

De komende tijd is vocht de beperkende factor voor de grasgroei, ook bij het plannen van beweiden
De komende tijd is vocht de beperkende factor voor de grasgroei, ook bij het plannen van beweiden
right