Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

'De kwaliteit van het verse gras is deze week nauwelijks veranderd', ziet Wytze Kinderman van ForFarmers.

'Het drogestofpercentage blijft hoog, de verhouding tussen energie en eiwit gunstig, het suikergehalte hoog en de verteringscoëfficiënt goed', stelt hij vast. 'Dit betekent dat koeien nog steeds graag weiden.'

Nu anticiperen op doorschieten

De specialist wijst echter op een naderende omslag in graskwaliteit in de komende twee weken. 'De doorschietdatum van Engels raaigras ligt globaal tussen de 20 en 25 mei. En onder invloed van droogtestress zal dat dit jaar zeker niet later zijn. Als gras het vegetatieve stadium bereikt, lopen de verteerbaarheid en vem-waarde sterk terug. Daar zul je nu al op moeten anticiperen', adviseert hij.

Degenen die nog niet (alles) hebben gemaaid – en die zijn er in Noord-Nederland zeker nog – hebben volgens Kinderman nog maximaal twee weken om een kwalitatief goede eerste snede te winnen. En veehouders die eerder hebben gemaaid en voldoende etgroen beschikbaar hebben, kunnen nu overstappen op een nieuw weideplatform. 'Maar', waarschuwt Kinderman met het oog op de voorlopig aanhoudende droogte, 'ga pas naar een nieuw platform als er ook echt voldoende gras staat. Anders loop je bij een stagnerende grasgroei het risico dat je vastloopt. En ook als het gaat regenen heb je nog niet direct gras.'

Gras staat nog niet stil

Cijfers over de dagelijkse grasgroei laten zien dat vochtgebrek – waar dat tot voor kort nog vooral een lage temperatuur was – nu echt een beperkende factor voor groei wordt, al is het ook weer niet zo dat de groei al volledig stilstaat. 'Op percelen die bijvoorbeeld vorige week gemaaid zijn zien we – mede als gevolg van de relatief lichte snede – toch een redelijke hergroei', constateert de melkveespecialist. 'Dat biedt perspectief om de koeien de komende weken te kunnen blijven weiden.'

De doorschietdatum van Engels raaigras komt in zicht
De doorschietdatum van Engels raaigras komt in zicht
right