Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
content-main-left

Nieuws

TAPPC, een coalitie van Nederlandse belangengroepen, heeft de maatschappelijke kosten berekend van de consumptie van dierlijke eiwitten en wil deze in de eindverbruikersprijzen integreren via een heffing.

De True Animal Protein Price Coalition (TAPPC) bestaat uit een breed palet aan organisaties, variërend van Varkens in Nood, Arts en Leefstijl tot Kipster en Netwerk Grondig.

De TAPP wil de consumptie en productie van eiwitten duurzamer maken, in Nederland en Europa, door het invoeren van een eerlijke prijs inclusief milieukosten.

Verandering consumptiepatroon

Volgens TAPPC bedragen de maatschappelijke kosten (milieu-, klimaat- en dierwelzijnskosten) in 2030 voor kip 2,00 euro, voor varkensvlees 4,50 euro en voor rund- en kalfsvlees 5 euro per kilo.

‘Als die bedragen in de vorm van heffingen op het vlees worden gelegd, zal dat leiden tot een verandering van het consumptiepatroon,’ aldus TAPP. ‘De heffingen zullen via een fonds terugvloeien naar een ander, beter Nederland, onder andere via compensaties van boeren om te verduurzamen en via een goedkoper btw-tarief voor groenten en fruit.'

Afspraken in Europees verband

TAPPC wil ook in Europees verband tot een soortgelijk plan komen. De bedoeling is om dit al in februari van volgend jaar te presenteren.

Het aanrekenen van klimaat- en milieukosten en dierwelzijnskosten op vleesproducten moet resulteren in een betere beloning voor duurzame producenten
Het aanrekenen van klimaat- en milieukosten en dierwelzijnskosten op vleesproducten moet resulteren in een betere beloning voor duurzame producenten
right