Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

‘Het fosfaatprobleem is veel wijder verspreid dan het nitraatprobleem’, schrijft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in haar rapport ‘Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied’.

De fosfaatproblematiek moet volgens de VMM meer aandacht krijgen in de maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in het kader van het mestbeleid

Problematische combinatie

64 procent van de meetpunten haalt de milieukwaliteitsnorm niet. Voor de meeste meetpunten (97%) geldt de norm van 0,10 mg orthofosfaat-fosfor/liter.

In de provincie West-Vlaanderen, de Noorderkempen, het centrum van Haspengouw en in Noordoost-Limburg laten de metingen het vaakst een problematische combinatie van nitraat én fosfaat zien.

Er zijn ook regio’s waar het meevalt met nitraat, maar fosfaat slecht scoort. Dat is het geval in de kuststreek en in delen van Haspengouw.

Een positieve noot is dat de orthofosfaatconcentratie op een vijfde van de meetplaatsen een aanzienlijke verbetering vertoont. Orthofosfaat is het in water opgeloste fosfaat dat vlot beschikbaar is voor organismen.

Algengroei

Te veel fosfaat dat van de akkers afspoelt naar de beken en rivieren draagt net als een teveel aan nitraat bij tot een teveel aan voedingsstoffen in het water. Dat kan leiden tot overmatige en schadelijke algengroei, onder andere blauwalgen.

64 procent van de meetpunten haalt de milieukwaliteitsnorm voor fosfaatgehalte niet
64 procent van de meetpunten haalt de milieukwaliteitsnorm voor fosfaatgehalte niet
right