Sitemenu

zaterdag 11 juli 2020
content-main-left

Nieuws

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits is bereid om met landbouw- en jeugdorganisaties overleg te plegen over kampplaatsen voor jeugdbewegingen bij landbouwers. Een extra gelegenheid om de kloof tussen boer en burger te verkleinen.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is er bij de jeugdorganisaties vraag naar extra kampplaatsen tijdens de zomervakantie. Minister Crevits wil dit faciliteren. ‘Samen met collega Benjamin Dalle bevoegd voor het jeugdbeleid gaan we daarvoor in overleg met de landbouw- en de jeugdorganisaties. Dit kan een mooie vorm van samenwerking zijn tussen de landbouw- en de jeugdsector.’

SOS zomerkamp

Een landbouwer is binnen de landbouwwetgeving vrij om zijn of haar perceel ter beschikking te stellen als kampplaats. Indien een perceel minder dan drie maanden niet in landbouwgebruik is, dan zijn er in principe geen problemen voor de landbouwer.

Crevits heeft haar administratie gevraagd duidelijk te communiceren over de bestaande mogelijkheden via hun website en geïnteresseerde landbouwbedrijven actief door te verwijzen naar websites zoals www.soszomerkamp.be.

Jeugdkampen op de boer kunnen een mooie vorm van samenwerking zijn tussen landbouw- en jeugdsector, aldus de Vlaamse minister van Landbouw
Jeugdkampen op de boer kunnen een mooie vorm van samenwerking zijn tussen landbouw- en jeugdsector, aldus de Vlaamse minister van Landbouw
right