Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Binnen enkele dagen valt het kerstnummer van Veeteeltvlees in de bus in Vlaanderen en Nederland. Dit jaar besteedt de redactie aandacht aan de maatschappelijke zorg als toegevoegde waarde voor het bedrijf en de omgeving.

Veel bedrijven zijn op zoek naar verbreding in hun bedrijfsvoering, vaak is het generen van een extra inkomen het doel. Maar er zijn ook veehouders die graag een grotere maatschappelijke rol willen opnemen.

Vijf bijzondere cases

In het kerstnummer van VeeteeltVlees ging de redactie langs bij vijf rundveebedrijven die extra maatschappelijke zorg op zich nemen. Zo maken we kennis met een zorgboerderij voor jongeren met een zorgbehoefte, een herstelboerderij voor revalidanten na een beroerte of hersenbloeding, een bedrijf met kinderopvang en dag-besteding, een rundveebedrijf met een autisme-expertise-zorgcentrum en een bedrijf met een dagbesteding voor senioren.

Kerstquiz 2020

Naar jaarlijkse traditie staat in het december-nummer ook de kerstquiz waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Verzamel nu al de VeeteeltVlees-nummers van het afgelopen jaar om de antwoorden op de vragen terug te vinden. 

Dit jaar kan ook 'digitaal' deelgenomen worden aan de quiz. Hierover later meer op deze website.

Momentopname op een herstelboerderij voor revalidanten na een beroerte of hersenbloeding
Momentopname op een herstelboerderij voor revalidanten na een beroerte of hersenbloeding
right