Sitemenu

woensdag 8 april 2020
content-main-left

Nieuws

Niet de landbouw, maar het verkeer is de grootste veroorzaker van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dat blijkt uit een stikstofonderzoek dat door het Mesdagfonds is uitgevoerd en vandaag in Den Haag is gepresenteerd.

De landbouw is volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor 25,1 procent en het verkeer voor 41,5 procent. Dat zijn heel andere gegevens dan recent de Commissie-Remkes presenteerde in een adviesrapport om uit de stikstofcrisis te komen. 

Onder grote belangstelling van de media werden vandaag de conclusies gepresenteerd. Voorzitter van het Mesdagfonds Jan Cees Vogelaar sprak stevige taal tijdens de presentatie. ‘De boer heeft gelijk. Er is geen stikstofcrisis. Dit onderzoek geeft een totaal ander beeld. Het is bizar dat de overheid maatregelen aankondigt op een beleid dat niet meer is dan een virtueel stikstofspel. Er is totaal geen grondslag meer voor de noodwet stikstof.’ 

Groot aandeel scheepsvaart

De grote verrassing van de nieuwe data is dat het verkeer de grootste veroorzaker is. ‘Dat komt vooral door de scheepsvaart, binnen het aandeel verkeer neemt scheepsvaart niet minder dan 36 procent van de stikstofdepositie voor rekening’, vertelt onderzoeker Richard Zijlstra. ‘Dat komt doordat schepen door de Natura 2000-gebieden varen en de stikstof dicht bij de bron neerslaat.’

Cruciale fout

De andere uitkomsten worden voornamelijk veroorzaakt doordat RIVM en de Commissie-Remkes rekenden met de stikstofdepositie voor heel Nederland en niet alleen voor de Natura 2000-gebieden. ‘Een cruciale fout,’ volgens onderzoeksleider Geesje Rotgers. ‘Natuurbeleid gaat over stikstofneerslag in natuurgebieden; 90 procent van de gronden waar het RIVM mee rekende, is geen natuur. Stikstof van boerenbedrijven slaat vooral neer op de akkers van de bedrijven zelf.’ 

Innovatie in landbouw kan stikstof reduceren

Vogelaar sloot in de persbijeenkomst fel af: ‘We zijn hier verdorie overheidswerk aan het doen. Natuurlijk zien we dat de landouw ook een deel van de stikstofdepositie veroorzaakt en we gaan dan ook niet achteroverleunen. Als we slim werken en innoveren, is op korte termijn binnen de landbouw 5 tot 8 procent reductie mogelijk. Maar de overheid zou de bouw en de veehouderij excuses moeten maken voor zoveel onkunde in haar beleid.’ 

 

Niet landbouw, maar verkeer en scheepvaart zijn verantwoordelijk voor de grootste stikstofdepositie
Niet landbouw, maar verkeer en scheepvaart zijn verantwoordelijk voor de grootste stikstofdepositie
right