Sitemenu

zaterdag 11 juli 2020
content-main-left

Nieuws

In het winterjaar 2019-2020 kampte 32% van de Vlaamse MAP-meetpunten oppervlaktewater met een overschrijding van de maximale norm van 50 mg nitraat per liter. Dat meldt de VLM, de Vlaamse Landmaatschappij.

Dat is 12% meer dan in de periode 2013-2017.

Ook de gemiddelde concentraties evolueren dermate ongunstig, dat de door MAP 6 vooropgestelde verbetering van 4 mg nitraat/liter in de gebieden waar de waterkwaliteit slecht is, in het gedrang komt.

Voor grondwater blijkt de waterkwaliteit te stagneren, aldus VLM. Gunstig is dat een groot aantal gebieden die al goed waren, verder verbeteren. Ongunstig daarentegen is dat een groot aantal gebieden met een heel slechte waterkwaliteit verder verslechteren.

Bijsturing MAP6

Bevoegd Minister Zuhal Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om het mestdecreet MAP6 bij te sturen.

Maar de nitraatresidumetingen die gebeurden gedurende de najaarscampagne 2019 en de waterkwaliteitsmetingen van de voorbije winterperiode geven de waarden weer die het resultaat zijn van bemestingspraktijken in het bemestingsseizoen 2019. Op dat ogenblik was er nog geen nieuw mestdecreet en was MAP5 nog van toepassing.

In het winterjaar 2019-2020 kampte 32% van de Vlaamse MAP-meetpunten oppervlaktewater met een overschrijding van de maximale norm van 50 mg nitraat per liter.
In het winterjaar 2019-2020 kampte 32% van de Vlaamse MAP-meetpunten oppervlaktewater met een overschrijding van de maximale norm van 50 mg nitraat per liter.
right