Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

De Drentse melkveehouder Roy Meijer is tijdens de algemene ledenvergadering van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) unaniem verkozen tot de nieuwe voorzitter.

Meijer (27) heeft in Witteveen met zijn ouders een melkveebedrijf met 250 koeien en was tot voor kort voorzitter van de Drentse afdeling van het NAJK. Naast melkveehouder is Meijer actief als zelfstandig adviseur in de agrarische sector.

Actief in stikstofdossier

Meijer volgt Andre Arfman op die na 4,5 jaar de voorzittershamer doorgeeft. Afgelopen tijd was Meijer al vaak voor NAJK actief voor het stikstofdossier. In een persbericht over zijn benoeming meldt Meijer dat hij graag wil samenwerken. ‘Werken aan de toekomst van de jonge boer kunnen we niet alleen. We zullen hiervoor ook moeten samenwerken met de organisaties om ons heen, zoals sectorpartijen, ketenpartijen en overheden.’

In dit filmpje stelt Meijer zichzelf voor.

Roy Meijer is de nieuwe voorzitter van NAJK
Roy Meijer is de nieuwe voorzitter van NAJK
right