Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, antwoordt in een vraag om advies dat het verbod op onverdoofd slachten niet strijdig is met de godsdienstvrijheid.

Sinds januari 2019 is het in Vlaanderen om redenen van dierenwelzijn verboden om schapen, geiten en pluimvee te slachten zonder verdoving. Sinds dit jaar geldt dat verbod ook voor kalveren.

Verschillende joodse en islamitische organisaties stapten naar de Belgische rechter. Zij vonden het verbod een schending van het grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid.

Europa heeft beslist

Het Belgische Grondwettelijk Hof vroeg daarop advies aan het Europees Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie. Die zegt nu dat het verbod niet in strijd is met het recht op godsdienstvrijheid.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is tevreden met het arrest. "Dit is een historische dag voor dierenwelzijn, niet alleen in Vlaanderen maar ook in Europa", zegt Weyts.

Verbod op onverdoofd slachten niet onwettelijk
right