Sitemenu

maandag 27 juni 2022
content-main-left

Nieuws

Uit recente cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied achteruit gaat.

Halverwege het zesde mestactieprogramma (MAP 6) zijn de waterkwaliteitsdoelstellingen hierdoor verder weg dan bij de start. Dat staat te lezen in het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Nitraat stijgt in plaats van daalt

Al drie winters op rij ligt het percentage meetpunten van waterkwaliteit met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter ruim boven de 20 procent. Waar MAP 6 een verbetering van minstens 4 mg nitraat per liter beoogde in 2022 in gebieden met een ongunstige waterkwaliteit, wordt er nu in 2020 een verslechtering van 4 mg nitraat per liter vastgesteld in die gebieden.

Rekening houden met droogte

Volgens het VLM ligt bemesting aan de basis van de ongunstige evolutie van waterkwaliteit. Ook het belang van het zaaien van een vanggewas wordt onderstreept om het resterende nitraat in de bodem op te nemen. Om de Europese doelstellingen op termijn te realiseren, moeten bemestingspraktijken volgens VLM dringend worden verduurzaamd. Daarbij moeten landbouwers meer rekening houden met de veranderende weersomstandigheden zoals de droogte in de afgelopen jaren.

Digitale registratie kunstmest

Uit resultaten van controleacties van de Mestbank blijkt dat het kunstmestgebruik dikwijls foutief wordt vastgelegd. De digitale registratie van kunstmest vanaf 2021 moet het reële kunstmestgebruik beter in kaart brengen. Vanaf komend jaar zal de nieuwe ‘Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit’ land- en tuinbouwers ook gaan ondersteunen bij het aanleren en toepassen van de beste teeltkeuzes.

De doelen voor de Vlaamse waterkwaliteit binnen MAP 6 zijn verder weg dan bij de start
De doelen voor de Vlaamse waterkwaliteit binnen MAP 6 zijn verder weg dan bij de start
right