Sitemenu

zondag 9 mei 2021
content-main-left

Nieuws

Met de nieuwe ministeriële instructie in het stikstofdossier moet elke vergunningsaanvraag van een veehouderij gepaard gaan met een passende beoordeling en moet ook elke veehouderij individueel aantonen dat ze geen significante negatieve impact heeft op de beschermde natuur. Het Agrofront (Boerenbond en ABS ) reageert teleurgesteld. 

Voor Boerenbond moet daarbij in de eerste plaats worden ingezet op rechtszekerheid voor de bestaande bedrijven. ‘Adviserende ambtenaren krijgen nu vrij spel om al dan niet te laten vergunnen. Zo'n werkwijze bevordert de rechtszekerheid niet en leidt tot een vertraagde en willekeurige vergunningsverlening.’

'De landbouwsector wil en kan zijn verantwoordelijkheid opnemen voor het stikstofprobleem, al kan de rekening niet alleen door de landbouwsector betaald worden,’ aldus nog Boerenbond. ‘Dat op basis van dezelfde ministeriële instructie de NOx-emissies ,onder meer van industrie, wel nog mogen stijgen, begrijpen we niet. Want een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt. Benieuwd of een dergelijke benadering zal stand houden voor de rechter. En of deze instructie wel de beloofde rechtszekerheid biedt.’ 

Twee maten, twee gewichten

Ook het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) betreurt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de uitstoot en neerslag van stikstof uit de industrie en de landbouw. ‘Onbegrijpelijk dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt,' zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. Dit neigt naar een zware bevoordeling van de industrie in Vlaanderen. Blijkbaar weegt een industriële stikstofbron minder zwaar op de balans van de Vlaamse regering dan die uit landbouw, waarvan akte.'

Vandamme vreest ook dat deze tijdelijke regeling de urgentie wegneemt om een definitief kader uit te werken. 'De deur staat wagenwijd open om dezelfde fout te maken als bij de vorige PAS-regeling, namelijk mogelijk helemaal geen definitief kader maken,' zegt hij.

'Een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt.'
'Een kilo stikstof is een kilo stikstof, of die nu van een stal of van een fabriek komt.'
right