Sitemenu

vrijdag 19 augustus 2022
content-main-left

Nieuws

Zo'n 35 procent van de volwassen Nederlanders zegt in het afgelopen jaar minder vlees te zijn gaan eten. Een half procent is hier helemaal mee gestopt.

Dit komt naar voren uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS.

45 procent flexitariër

In het onderzoek gaf 45 procent van de Nederlandse 18-plussers aan flexitariër te zijn, dat wil zeggen maximaal vier dagen in de week vlees te eten. Vijf procent meldde vegetariër te zijn en dus nooit vlees te eten. Ongeveer 30 procent van de volwassen Nederlanders at nog vijf of zes dagen in de week vlees en 20 procent dagelijks.

Half procent stopt vleesconsumptie

Uit het onderzoek, waarvoor tussen februari en juli 2020 ruim 3600 volwassen Nederlanders werden geïnterviewd, blijkt dat een derde van de 18-plussers het afgelopen jaar minder vlees is gaan eten. Een half procent is helemaal gestopt met het eten van vlees. De meerderheid (58 procent) geeft aan dat de vleesconsumptie het afgelopen jaar niet is veranderd maar 37 procent van de vleeseters vindt dat ze eigenlijk minder vlees zouden moeten eten. De onderzoekers vermoeden dat de antwoorden van de deelnemers beïnvloed zijn door de coronasituatie.

Stedelingen vaker vleesminderaars

Hoogopgeleiden geven vaker dan laagopgeleiden aan geen vlees te eten. En vrouwen zijn minder gehecht aan vlees dan mannen. Mensen jonger dan 35 jaar eten naar verhouding iets vaker vegetarisch terwijl 55-plussers juist vaker flexitarisch eten. Stedelingen zijn naar verhouding vaker flexitariërs of vegetariërs dan inwoners van het platteland.

Dierwelzijn motiveert vegetariërs

Van de vegetariërs geeft 70 procent aan dat dierenwelzijn een belangrijke reden is om geen vlees te eten. Klimaat en milieu volgt met 59 procent op de tweede plaats. Voor flexitariërs wegen persoonlijke redenen (gezondheid, geen behoefte aan of vindt vlees niet lekker) zwaarder dan dierenwelzijn, klimaat en milieu.
Het volledige onderzoeksrapport 'Belevingen 2020' is hier te downloaden van de site van het CBS.


Zo'n 45 procent van de Nederlanders is flexitariër en eet maximaal vier dagen in de week vlees
Zo'n 45 procent van de Nederlanders is flexitariër en eet maximaal vier dagen in de week vlees
right