Sitemenu

maandag 14 juni 2021
content-main-left

Nieuws

Op biologische bedrijven is de ammoniakemissie per hectare ongeveer de helft van gangbare bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Livestock Research waarin wordt beschreven wat de effecten van biologische bedrijfsvoering zijn op stikstofverliezen. 

De totale stikstofverliezen, dus de ammoniakemissie en daarbij de verliezen uit nitraatuitspoeling, zijn volgens de onderzoekers op biobedrijven veel lager, bijna 70% lager vergeleken met gangbare melkveebedrijven.

Veel weide-uren

In het rapport worden hier verschillende oorzaken voor aangegeven. Zo leidt het hoge aantal weide-uren gemiddeld tot lagere ammoniakuitstoot omdat urine en mest op verschillende plaatsen terecht komen in plaats van bij elkaar in de mestkelder. 

Minder eiwit in het rantsoen

Daarnaast ligt de stikstofuitstoot per koe lager op biobedrijven door minder eiwit in het rantsoen. In de biologische melkveehouderij worden daarnaast minder koeien per ha gehouden. Ook het niet gebruiken van kunstmest doet een duit in de zak bij de lagere stikstofverliezen.

Grondgebonden karakter

In het rapport wordt geconcludeerd dat de biologische melkveehouderij door het grondgebonden karakter en de extensieve bedrijfsvoering meer bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie dan de biologische pluimvee- en varkenshouderij.

Aanvullend noemt het rapport dat biologische veebedrijven een goede rol kunnen spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.

Biologische veebedrijven kunnen een goede rol spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.
Biologische veebedrijven kunnen een goede rol spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.
right