Sitemenu

maandag 23 mei 2022
content-main-left

Nieuws

Het Nederlandse vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren ziet over alle diersectoren heen dat de meldingen over zorgen over de gezondheid van dieren in 2021 toegenomen zijn, met name de meldingen over rundveebedrijven namen toe. 

Er werden in totaal 116 meldingen gedaan door burgers, erfbetreders en NVWA. Dat aantal is slechts een lichte stijging ten opzichte van 2020 maar de ernst van de meldingen is wel toegenomen.

Ex-melkveehouders met vleesvee

Ruim de helft (54%) van de meldingen ging over rundvee. Voorzitter van het Vertrouwensloket, Jeannette van de Ven, ziet daar niet een duidelijke oorzaak voor. ‘Voornamelijk in het laatste kwartaal van 2021 ontvingen we veel ernstige meldingen qua diergezondheid op melkveebedrijven. Opvallend zijn de meldingen over ex-melkveehouders die na melkweigering overstappen op (vlees)vee of jongveeopfok’, aldus Van de Ven.

Anonieme meldingen

Opvallend vond het loket ook dat er voor het eerst meer burgers melding deden dan erfbetreders. Die doen overigens hun melding vaker anoniem: in 71 procent van de gevallen bij burgers en in 24 procent van de meldingen bij erfbetreders.

Meer diergezondheidsmeldingen over rundveebedrijven
right