Sitemenu

zaterdag 15 augustus 2020
content-main-left

Nieuws

Bij het kasteel van Hansbeke gaat het Vlaamse Instituut voor Landbouwonderzoek (ILVO) een grootschalig proefplatform voor agro-ecologie opstarten.

Dat werd gisteren kenbaar gemaakt. Ilvo gaat hiervoor samenwerken met het biolandbouwbedrijf PHAE dat de gronden ter beschikking stelt en een autonoom Belgisch onderzoeksbureau in landbouw, biodiversiteit, plattelandsontwikkeling en ecosysteembeheer.

Kristiaan van Laecke, Ilvo: ‘De term agro-ecologie is vandaag de dag niet meer weg te denken in een streven naar een duurzame landbouwproductie. Ook in de recent gelanceerde Boer-tot Bord strategie van de Europese commissie krijgt het volop aandacht. Het proefplatform gaat op een grote schaal expertise genereren in eerste instantie voor de landbouwers, maar ook voor veel andere doelgroepen zoals loonwerkers, machinebouwers, landbouwadviseurs, …. De kennisopbouw - zowel positieve als negatieve resultaten van de proefprojecten - zal transparant ontsloten worden.’

Meerdere granen-peulen combinaties als ruwvoer

Met het proefplatform schakelt Ilvo een versnelling hoger in toegepast en toepasbaar onderzoek inzake agro-ecologie. Er zijn vier, eerste grote onderzoekslijnen uitgezet:

Een eerste onderzoek behelst de bodemkwaliteit: hoeveel koolstof krijgen we vastgelegd in de bodem? Koe kan geremedieerd worden of vorkomen worden dat er bodemverdichting optreedt.

Een tweede onderzoek gaat over het aanwenden van boerderijcompost om de bodemkwaliteit te verbeteren en het verminderen van extern aangevoerde bemestingsvormen.

Een derde onderzoek spitst zich toe op het systeem van niet-kerende bodembewerking  die de natuurlijke gelaagdheid van de bodem respecteert.

Een vierde onderzoekdomein gaat over mengculturen, wisselbouw, eiwitrijke en atypische gewassen. Zo zijn bijvoorbeeld reeds percelen aangelegd van microklaver waarin een hoofdgewas zoals graan werd doorgezaaid of nog percelen met meerdere granen-peulen combinaties als ruwvoer of krachtvoer voor herkauwers.

De 5 G’s van ILVO

Greet Riebels, communicatie Ilvo: ‘De lijst van concrete proefnemingen en plannen is heel groot en past perfect binnen de nieuwe strategie van het Ilvo, de zogeheten 5G strategie: kennisontwikkeling voor een gezonde primaire productie (1), een gezonde voedselverwerking(2), een gezonde socio-economische relaties (3), gezonde consumptiepatronen (4) en een gezonde omgeving (5). Dit alles via slim geïntegreerd, multidisciplinair en co-creatief onderzoek.’

Demo van een niet-kerende bodembewerking: het zaaiklaar maken van tijdelijk grasland voor een vervolgteelt en zonder gebruik van round-up om de graszode te vernietigen
Demo van een niet-kerende bodembewerking: het zaaiklaar maken van tijdelijk grasland voor een vervolgteelt en zonder gebruik van round-up om de graszode te vernietigen
right