Sitemenu

zondag 1 augustus 2021
content-main-left

Nieuws

Vrijdag verscheen in de Nederlandse Staatscourant de grootvee-eenheid (GVE) reductieregeling. De regeling treft geheel onverwacht ook alle zoogkoeien en gaat al per 1 maart in werking.

De grootvee-eenheid (GVE) reductieregeling die vrijdag officieel werd gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant maakt deel uit van het fosfaatreductieplan. Om te voorkomen dat rundvee wordt verplaatst naar niet-melkleverende bedrijven zonder dat er feitelijk sprake is van fosfaatreductie, wordt ook de zoogkoeienhouderij meegesleurd in de regeling.

Desastreuze regeling

‘Dat de zoogkoeien nu wel in het fosfaatreductieplan komen is zeer onrechtvaardig,’ stelt de Limousin Vereniging Nederland, ‘omdat het fosfaatplafond waar de zoogkoeien onder vallen bij lange na niet is overschreden. De referentiedatum voor de niet-melkleverende bedrijven ligt op 15 december 2016, alsof deze bedrijven toen al konden weten dat ze onder dit desastreuze plan zouden vallen. Desastreus is het zeker voor de verkoop van fokvee, vetweiderij en vleesveehouders met groeiambities. Ook de slachtprijzen zullen eronder lijden als er massaal koeien afgevoerd moeten worden.’

Boetes maar geen  bonus

Het aantal vrouwelijke grootvee eenheden op 15 december 2016 is bepalend voor het aantal dieren dat in heel 2017 gehouden mag worden. Zijn er na die datum meer dan 2 vrouwelijke dieren aangevoerd, dan valt het zoogkoeienbedrijf onder de regeling. Iedere grootvee eenheid meer dan op 15 december kost 480 euro aan boete.

De boetes belanden in een pot waaruit bonussen worden betaald voor bedrijven die onder de GVE-regeling blijven. Maar die bonussen gelden enkel voor de melkleverende bedrijven. ‘Dus als zoogkoeienhouderij worden we de dupe van de melkveehouderij, mogen we boetes betalen, maar de bonussen zijn alleen voor de melkveehouders. Leve de rechtsgelijkheid,’ aldus nog de Limousin vereniging Nederland.’

Bedrijven die hun mest op eigen land kwijt kunnen en niet groeien, betalen geen boetes en krijgen in 2018 fosfaatrechten die geld waard worden. 

Lees de volledige regeling hier .

Het aantal vrouwelijke grootvee eenheden op 15 december 2016 is bepalend voor het aantal dieren dat in heel 2017 gehouden mag worden
Het aantal vrouwelijke grootvee eenheden op 15 december 2016 is bepalend voor het aantal dieren dat in heel 2017 gehouden mag worden

vleesvee

hoe lang is de vleesveehouderij al wel niet de dupe van de melkvee houderij ? Ik denk van toen het melkquotum gekomen is toen gingen de melkveehouders ineens vleesvee bijhouden zodat er teveel op de markt kwamen slechte prijzen en alle gevolgen vandien.Het melkquotum komt vrij ze gaan melkvee meer houden zonder na te denken , er komen fosfaatrechten en de problemen zijn daa en de vleesveehouderij wordt er weer maar is bij betrokken !!! de prijzen zullen dalen door teveel aanbod van slachtrunderen . dit is geen ramp voor de melkveehouder maar wel voor de vleesveehouderij die leven van vlees.

Laten we hopen dat dit niet

Laten we hopen dat dit niet waar kan zijn. En dat op dit besluit zo snel mogelijk een positieve aanvulling komt zodat deze vleesveebedrijven niet nog eens de dupe worden.

de dupe

vleesveehouders zijn altijd in de minderheid en er zal altijd boven hun kop beslist worden en niemand durft op tafel slagen !

onduidelijk

wel of geen fosfaatrechten voor vleesveehouder en zo ja van welke datum 2 juli 2015 of 15 dec.2016

onduidelijk

Henk, Voor fosfaatrechten is 2 juli 2015 leidend, maar 15 december 2016 is datum voor reductieregeling. Op 15 december 2016 niet minder dieren als nu, dan is er voor 2017 nog niet veel aan de hand (tenzij je er dit jaar meer wil gaan houden) Neemt niet weg dat de vleesveehouderij inderdaad de dupe word van melkveehouderij

zelfs de hobby wordt hiermee kapotgemaakt...

Na het belachelijke geneuzel met de antibiotica-regeling voor vleesvee (welke idioot heeft dat verzonnen?), nu ook nog een fosfaat-reductie in de nek voor hobby-fokkers. Men wil in NL blijkbaar niet alleen de professionele boeren uitroeien, maar ook de hobbyisten...

Maar je mag wel groeien als

Maar je mag wel groeien als het uit eigen aanwas komt hoor!!!

Fosfaatreductie

We mogen nu wel mee doen aan de beperkingen, maar kregen niet de kans om mee te doen met de opkoopregeling. Ik vrij me af of dat rechtvaardig is.

Maar je mag wel groeien als

Hoe zit dat nu met je mag wel groeien uit eigen aanwas. Mag je hiermee onbeperkt groeien en krijg je over dit aanwas ook fosfaatrechten toegekend. En als je er nu nog max 2 aankoopt krijg je van deze in 2018 ook de fosfaatrechten? Zijn de fosfaatrechten van vleesvee ook te verkopen aan melkveehouders?

fosfaatreductieplan.

Ik ben van mening dat onze sector zich beter moet organiseren .We worden onder geschoven t.o.v. de melkveehouderij. We hebben geen overschotten veroorzaakt als het gaat om fosfaat. Hoe het ook zij als we ons stil houden zijn we de gebeten hond.
right